Начална страница

Здравейте,

    •  с мисъл за непрекъснато подобряване на качеството на образованието в българското средно училище, част от което е и детската градина,     
    •  с цялата ни и безрезервна нагласа за отдаденост на каузата на учителството,
    •  със знанията и опита, които имаме,
    •  с надеждата обученията, които провеждаме, да са практически полезни за всички вас, уважаеми учители,


създадохме настоящия е-продукт.

    
    Практиката учителско портфолио, извикана за живот в американската образователна система в 70-те години на миналия век, сравнително бързо набира последователи в другите страни, а сравнително отскоро и у нас като страна-членка на Европейския съюз. Основната причина се крие в практически необходимото, полезно и лесно приложимо предназначение на портфолиото. Неговата главна функция е управление на (само)оценката на качеството на педагогическата професионална дейност.

    В основата си концепцията и структурният дизайн на учителското портфолио (УП) са достатъчно проверени и устойчиво инвариантни. Всяко конкретно УП ще бъде уникален вариант на инвариантния електронен продукт. Вие създавате и периодически актуализирате Вашето персонално УП. Веднъж създали го върху платформата на е-продукта, Вие ще го променяте всеки път, когато Вашият професионален педагогически статус се променя, когато внасяте промени в своята практическа работа с Вашите възпитаници. По този начин Вие ще разполагате със собствена информационна банка, в която проследявате изминатия и настоящ Ваш професионален път. Така можете да предвидите бъдещите си постижения.

    Концепцията и структурният дизайн на УП се материализират на две нива:

    -  Инвариантно ниво. То е създадено и фиксирано в е-продукта, който вече притежавате като потребител.

    -  Вариантно ниво. За да „оживее” инвариантният модел, Вие го досъздавате чрез своя вариант на портфолио. Как? Отговор на въпроса ще откриете в Пътеводителя. 
    
 

    Уважаеми учители,
    
    В зората на първите обучения в България за учителското портфолио през 2005 г. и досега, с голяма част от вас, с която сме имали честта да работим, сме обсъждали варианта за е-продукт. Изчистен от излишна информация и обяснения, предлаганият електронен продукт е синтезирано пособие с очакваната практическа полза. Продуктът е естествено допълнение към обучението за създаване и поддържане на учителско портфолио.
    
    Вие, като потребители на продукта, имате право да го разглеждате и ползвате, без да го възпроизвеждате, копирате или разпространявате публично в неговата цялост, както и която и да е негова част. Трябва да се съобразявате с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.
    
    Правата за разпространението са притежание на собствениците на продукта и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права.

 

    Център за обучение на педагогическия специалист